Mogelijkheden

Bij onze dienstverlening richten wij ons vooral op de regio Noord-Limburg. Iedereen, ongeacht welke levensbeschouwing men aanhangt, is welkom bij ons. Regelmatig hebben mensen een uitvaartverzekering. Zo’n verzekering keert in geld of in natura (diensten en goederen) uit. Men gaat er vaak vanuit dat men bij overlijden verplicht is om de uitvaart door de verzekeringsmaatschappij te laten uitvoeren. Dit is niet het geval. U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar u verzekerd bent. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden en wij helpen u om inzichtelijk te maken wat wij voor u kunnen betekenen.

Voorbespreking

Steeds vaker komt het voor dat men de uitvaart vooraf geregeld wil hebben. Dit kan om allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld om de nabestaanden niet met de uitvaart te belasten; dat men zeker wil weten dat de uitvaart volgens eigen wensen wordt uitgevoerd of dat men niet lang meer te leven heeft. In alle gevallen kunt u ons bellen. Wij zullen met u rond de tafel gaan zitten en alle mogelijkheden rondom de uitvaart bespreken en alvast op papier zetten. Het vooraf bespreken van het naderende afscheid neemt vaak vragen en onzekerheid bij nabestaanden weg en geeft de persoon die komt te overlijden het geruststellende gevoel dat aan zijn of haar wensen wordt voldaan. Tevens kan er tijdens een gesprek met ons de lopende uitvaartverzekering aan de orde komen.

Thanatopraxie

Door thanatopraxie wordt achteruitgang van het lichaam tijdens de opbaring tegengehouden, de overledene ziet er natuurlijker uit. Tekenen van een eventuele ziekte kunnen vervagen of zelfs verdwijnen. Ook voelt de overledene niet meer zo koud aan, omdat er géén koelinstallatie nodig is. www.thanatopraxie-rensdepeijper.nl

Uitvaartspreker/Ritueelbegeleider

Een uitvaartspreker/ritueelbegeleider kan voor u het levensverhaal van uw dierbare schrijven en gaat voor als spreker tijdens de afscheidsdienst. Tijdens een bezoek wordt geluisterd naar uw verhalen, herinneringen en wensen. Samen bepaalt u de inhoud van een persoonlijke en liefdevolle afscheidsdienst. Dit kan bijvoorbeeld met muziek, een beeldpresentatie, gedichten of een persoonlijk woord van sprekers uit uw midden. Wanneer bij het afscheid jonge kinderen zijn betrokken, wordt desgewenst een verhaal speciaal op hen afgestemd. Ook voor kinderen is een goed afscheid namelijk belangrijk.

Kosten

De ervaring leert dat een uitvaart gemiddeld tussen de 5.000 á 7.000 euro kost. Een uitvaart kan natuurlijk goedkoper of duurder worden, al naar gelang de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Wij zetten vooraf al uw wensen en de daarbij behorende kostenposten overzichtelijk op een rij, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.